Σκοπός Elearning

Σκοπός του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος είναι να παρουσιάσει ολοκληρωμένα και με πολύ απλό τρόπο, εκείνες τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές έννοιες που ενδιαφέρουν τους Έλληνες πολίτες και τις οικογένειες τους. Οι έννοιες αυτές θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προκλήσεων, των ευκαιριών και των προβλημάτων που παρουσιάζει σήμερα η χώρα μας.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως, δεν απαιτεί καμία απολύτως γνώση οικονομικών / χρηματοοικονομικών όρων και στοχεύει να αποδομήσει τις πολύπλοκες έννοιες που ακούμε καθημερινά. Το πρόγραμμα διαρκεί 3 μήνες και περιλαμβάνει 11 διδακτικές ενότητες σε δεκαπενθήμερη βάση, εκ των οποίων οι 2 θα πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Τα χρηματοοικονομικά είναι απλά και η μεταπολεμική γενιά χωρίς να γνωρίζει πολύπλοκες θεωρίες και χωρίς χρέη μεγαλούργησε! Αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα, αρκεί να καταλάβουμε τις έννοιες της αποταμίευσης, της προσεκτικής κατανάλωσης ώστε τα έσοδα μας να είναι μεγαλύτερα των εξόδων μας, τους κινδύνους των δανείων και των πιστωτικών καρτών και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στις επενδύσεις μας.

Μπορεί το χρήμα να είναι ένα μέσο για να φτάσουμε στην ευημερία, δεν φέρνει όμως την ευτυχία! Η κατανόηση των γνώσεων αυτών θα μας οδηγήσει στην αποφυγή καταναλωτικών, επενδυτικών και άλλων σφαλμάτων. Τα χρηματοοικονομικά και ιδίως οι επενδύσεις είναι «μέσα» για την ευτυχία μας και όχι αυτοσκοπός.

Γεγονός είναι πως η αποταμίευση και ο περιορισμός του χρέους μας, μειώνουν το άγχος και αισθανόμαστε πιο ασφαλείς. Αντίθετα το υπερβολικό χρέος αυξάνει το χρηματοοικονομικό άγχος και προκαλεί ανασφάλεια με αποτέλεσμα να μην απολαμβάνουμε την ζωή.

Μια άλλη πρωτοτυπία του σεμιναρίου είναι η καταγραφή και ανάλυση των σφαλμάτων που προκύπτουν από τα συναισθήματα, τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και την άγνοια. Η ψυχολογία είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επιστήμης και αυτό φαίνεται καθώς τα τελευταία 20 χρόνια τρεις καθηγητές πανεπιστημίου έχουν βραβευτεί με βραβείο Nobel οικονομικών, για την συμβολή τους στην ενσωμάτωση της ψυχολογίας στην χρηματοοικονομική θεωρία.

Τον 21ο αιώνα σε έναν κόσμο ραγδαίων εξελίξεων, η διαύγεια γνώσης, η προσαρμοστικότητα και η χρηματοοικονομική γνώση θεωρούνται απαραίτητες δεξιότητες για την ευημερία των πολιτών.

Μια ακόμα δράση του Ινστιτούτου χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά
Εκπαιδευτικοί στόχοι προγράμματος για τους συμμετέχοντες

1. Nα κατανοήσουν τις ευκαιρίες ,αλλά και τις παγίδες ενός πολύπλοκου χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο μπορεί να οδηγήσει έναν απλό πολίτη σε υπερχρέωση, αλλά και σε επενδυτικά σφάλματα τα οποία μπορεί να επηρεάσουν, την ψυχολογία και την ποιότητα της ζωής μας διαχρονικά.
2. Να κατανοήσουν το σύγχρονο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον αποφεύγοντας σφάλματα οικειότητας (Home Bias) και κατανοώντας την παγκόσμια ανακατανομή που έχει γίνει στον πλούτο με την μεταφορά του από την Δύση στην Ανατολή. Παράλληλα περιγράφονται οι ευκαιρίες που δημιουργούνται από αυτή την αλλαγή στην εγχώρια οικονομία όπως είναι ο τομέας της ενέργειας, της ναυτιλία και του τουρισμού.
3. Να προετοιμαστούν για την νέα ψηφιακή πραγματικότητα και να προσαρμοστούν σε αυτή την νέα αλλαγή που μας αφορά όλους
4. Να κατανοήσουν τις έννοιες της χρηματοοικονομικής υγείας, της χρηματοοικονομικής ευημερίας, και να εξοικονομήσουν πόρους μέσω της μείωσης πιθανών περιττών εξόδων . Τέλος να προστατεύσουν την περιουσία τους επενδύοντας σε ασφαλείς επενδυτικές επιλογές, κατασκευάζοντας ένα χαρτοφυλάκιο διαφοροποιώντας τον κίνδυνο τόσο διεθνικά όσο και διαχρονικά
5. Να εξοικονομήσουν πόρους μέσω της προσεκτικής και έξυπνης κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας πιο αποτελεσματικά τα χρήματα τους
6. Να μάθουν να ασφαλίζουν τα πολύτιμα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως την οικία τους ,αλλά και την ίδια τους την ζωή, αφού είναι ότι πιο πολύτιμο έχουμε. Ταυτόχρονα να δημιουργούν κεφάλαιο έκτακτης ανάγκης(emerging fund)
7. Να κατανοήσουν ποιος είναι ο ρόλος των συναισθημάτων και των στερεοτύπων και πως αυτά επηρεάζουν την επιλογή επενδύσεων, αλλά και γενικότερα τον τρόπο σκέψης
8. Να κατανοήσουν την σημασία της ποιότητας ζωής σε όλο το εύρος της (Wellbeing) και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν μιας και το προσδόκιμο ζωής έχει αυξηθεί πάρα πολύ (Longevity).
9. Να κατανοήσουν πως φτάσαμε στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2010 ,αλλά και τι μάθαμε 10 χρόνια μετά από αυτήν. Στο σημείο αυτό θα αναλυθεί πως πρέπει να διαμορφωθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα ώστε να μην ξαναβρεθούμε ποτέ στην ίδια θέση