Επιστημονική Ομάδα

Καθηγητής Χρηματοοικονομικής

Ο Νικόλαος Δ. Φίλιππας είναι Καθηγητής του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς, με γνωστικό αντικείμενο τη Χρηματοοικονομική Διοικητική, με έμφαση και εφαρμογή σε θέματα όπως οι Χρηματιστηριακές Επενδύσεις, οι Θεσμικοί Επενδυτές, η Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική και ο Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός. Στο παρελθόν υπήρξε δύο φορές μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Την 1η Απριλίου 2013, ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Επιστημονικός Διευθυντής του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.). Το 2016 ίδρυσε το Ινστιτούτο Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού (Hellenic Financial Literacy Institute - HFLI). Το Ινστιτούτο αποτελεί τον πρώτο μη κερδοσκοπικό οργανισμό της χώρας μας με αποστολή την καταπολέμηση του Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού.

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ο Δρ. Χρήστος Αβδούλας είναι Μεταδιδάκτωρ Χρηματοοικονομικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και Υπότροφος Ερευνητής σε εγχώρια και πανευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Διδάσκει μαθήματα Χρηματοοικονομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομετρίας, Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών, σε πανεπιστήμια και οργανισμούς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού από το 2008. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (peer review) του κλάδου της Χρηματοοικονομικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στις περιοχές της Χρηματοοικονομικής, του Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού και των Χρηματοοικονομικών Αγορών και Επενδύσεων. Επίσης είναι Κύριος Ερευνητής στο Interamerican Research Center.

M.Sc Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής - Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ο Σόλων Ανδρονής είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μεταπτυχιακός φοιτητής του του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής με ειδίκευση στη «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» στο Πανεπιστήμιο Πειραιά καθώς και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος, στην οποία εργάζεται σήμερα στο αντικείμενο της Εταιρικής Τραπεζικής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε οικονομετρικές αναλύσεις και εκτιμήσεις για μετοχές, χαρτοφυλάκια και Αμοιβαία Κεφαλαία.